HTML Nedir?

HTML’deki temel yapı taşlarından biri “element”tir. Her element, bir başlık, paragraf, resim veya bağlantı gibi belirli bir öğeyi temsil eder. Bir element genellikle bir açılış etiketi ve bir kapanış etiketi şeklinde gelir. Örneğin:

<p>Bu bir paragraf öğesidir.</p>

HTML’de kullanılan etiketler belirli bir öğenin ne olduğunu belirtir. Örneğin:

  • <h1> ile <h6> arasında başlık etiketleri, metnin başlığını belirtir. <h1> en önemli başlığı temsil ederken, <h6> en az önemli başlığı temsil eder.
  • <p> etiketi, bir paragrafı belirtir.
  • <img> etiketi, bir resmi belirtir.
  • <a> etiketi, bir bağlantıyı belirtir.

HTML ayrıca “attribute”ları da destekler. Bir öğenin nitelikleri, örneğin bir resmin URL’si veya bir bağlantının hedefi gibi ek bilgileri içerebilir. Örneğin:

<a href="https://www.example.com">Örnek Bağlantı</a>

HTML, web sayfalarının yapısal ve içeriksel olarak düzenlenmesini sağlar. Tarayıcılar, HTML belgesini okur ve belirtilen yapıyı ve biçimi takip ederek kullanıcılara görsel olarak sunar. Bu nedenle, web geliştirme sürecinde HTML’nin önemi büyüktür.